top of page
Superhall_Svart_2020.png
 • Facebook
 • Instagram

+46 760 305 880

FLAG_NOR.png

+47  45 18 50 00

 • SUPERHALL® er et registrert varemerke i Sverige og Norge som forvaltes av UPROXO AS.
 • Stålbygg er billige og raske å bygge opp med de fasilitetene man trenger i et moderne kontorbygg idag.
 • SUPERHALL® samarbeider med flere aktører og kan tilby alt fra rådgving på eiendomssøk via planleggingsstadiet til gjennomføring av hele byggeprosessen til nøkkelferdig bygg.
 • Vi jobber med med delte byggherrestyrte entrepriser og totalentrepriser - begge entreprisemodeller har sine fordeler.
Vi samarbeider med flere aktører i bransjen, bl.a:
 • Tomteeiere
 • Eiendomsdomsutviklere
 • Eiendomsbesittere
 • Arkitekter
 • Bygge og prosjektledere
 • Landmåler
 • Graveentreprenør
 • Betongentreprenør
 • Stålbyggleverandør
 • Taktekker
 • Elektroentreprenør
 • Byggentreprenør
 • Heis og løfteplattform
 • Malere- gulvleggere og flislegger
 • Brann, VVS, bygg, elektro og statikkrådgivere
 • Skilt og reklame
 • Møbler og inventar
Stålbygg er:
 • God kvalitet fra bl.a. tyske og svenske produsenter
 • Kort byggetid
 • Tilpasset nordiske forhold med snølaster og varmeisolering
 • Skreddersyd for ditt behov
 • SUPERHALL® = GOD TOTALØKONOMI

Vi jobber med Autodesk software;  Autdesk Revit 2018 og Autodesk Architecture 2018

ARKITEKTUR & DESIGN

 

Når man har funnet tomten man skal bygge på,  må man sjekke ut hvor mye man kan bygge ut tomten, feks grunnflate og høyder på bygget.

Avhengig av hva bygget skal benyttes til, må man utarbeide et romskjema og der man tar høyde for alle ytre krav og tilpasser bygget deretter. Vi bruker 3-4 uker fra signert bestilling til vi kan ha tegninger klare til nabovarsling

BYGGESAK

 

Når man har blitt enig om hva man skal bygge, skal det sendes ut nabovarsel til berørte naboer. Det er krav at naboer får 14 dager på å uttale seg om byggesaken.

Når fristen er gått ut, sender man byggesaken inn til kommunen og til Arbeidstilsynet

SUPERHALL® kan tilby Ett-trinns byggesaker, noe som er fordellaktig mht tid og kostnader. Ved å søke ett-trinns søknader kan man konsentrere seg om å få inn de beste leverandører før man får byggetillatelse i stede for rammesøknad med IG, som fordrer at man må ha alle aktører på plass før man får IG. Tidsforskjellen er mange uker .

BYGGEPROSSEN

 

Når byggesaken er godkjent kan man starte byggingen. 

SUPERHALL® har prosjekt og byggeledere som kan bistå fra busjett stadiet til ferdig bygg.

Det er mange ting som skal passes på i byggeprossen, Alt fra bestilling av leverandører

logge fremdriften på byggeprosjektet

til attestere av faktura og samtidig passe på at riktig kvalitet blir levert

Vi leverer etter følgende:

Kvalitet, leveringspresisjon og økonomi i denne rekkefølgen.

bottom of page